Trenger jeg å ta kosttilskudd?

Et kosthold i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger gjør at de fleste får i seg det de trenger av næringsstoffer.

Med et variert og sunt kosthold, er kosttilskudd unødvendig. Kosttilskudd er næringsmidler som:

- Er beregnet til å supplere kosten.

- Er konsentrerte vitaminer, mineraler eller andre stoffer med en ernæringsmessig eller fysiologisk effekt, alene eller i kombinasjon.

- Omsettes i ferdigpakket og dosert form beregnet til å inntas i små oppmålte mengder.

 

Grupper som kan ha behov for kosttilskudd

- Personer med lavt energiinntak (6,5-8 MJ/dag) bør vurdere å ta et multivitamin-mineraltilskudd i tillegg til kostholdet.

- Personer som har meget lave energiinntak (mindre enn 6,5 MJ/dag) bør alltid ta et multivitamin-mineraltilskudd i tillegg til kostholdet. Dette gjelder spesielt eldre som spiser lite. 

- Personer med lavt immunforsvar (som følge av intensiv behandling mot f.eks. infeksjoner, kreft)

- Personer med sykdommer som gjør at næringsstoffer tas dårlig opp i kroppen (malabsorbsjonstilstander)

- Personer som har fjernet deler av mage-tarmkanalen etter kirurgiske inngrep (f.eks. fedmeoperasjon)

- Personer med omfattende matvareoverfølsomhet. F. eks. vil de fleste som utelater meieriprodukter fra kostholdet ha behov for kalsium- og jodtilskudd.

- Enkelte kan ha behov for jerntilskudd. Dette gjelder særlig kvinner som menstruerer. 

- Kvinner i fertil alder bør ta folat hver dag fra én måned før forventet befruktning og graviditetens første 2-3 måneder.

- Kvinner i fertil alder fra ikke-vestlige land har høyere forekomst av vitamin-D mangel enn etnisk norske kvinner. De som ikke har et tilstrekkelig inntak av vitamin D, bør ta tran eller et annet vitamin D tilskudd daglig i perioder av året med lite sol.

 

Ved enkelte diagnoser eller tilstander kan det være behov for kosttilskudd dersom kostholdet er mangelfullt eller ensidig og/eller blodprøvene avdekker spesielle mangler i næringsstoff. Overdosering av kosttilskudd eller flere tilskudd med samme næringsstoff kan gi helseskader. Det er derfor viktig at behovet for kosttilskudd vurderes i samarbeid med lege.