Hva sier livsstilspedagogene?

Av: Kristine Kjenne og Simen Holm fra Livsstilspedagogene 

Som Idrettspedagoger er vi svært opptatt av folkehelsen og tilrettelegging av fysisk aktivitet for alle. Playfinity er gøy og utfordrende for både store og små og er et effektivt hjelpemiddel for komme seg ut i aktivitet! Playfinity kan brukes som et prestasjonsfremmende hjelpemiddel innenfor idrett, rehabilitering og for barn-og unge. Med Playfinity har du plutselig fått deg en god økt med masse helsefordeler! 

Playfinity treningseffekt:

Ved aktiv bruk av Playfinity er det en rekke treningseffekter å hente. Noen av disse er:

Øye-Hånd koordinasjon.

Ved å trene på å ta i mot ballen med en eller to hender, trener du øye-hånd koordinasjonen på en effektiv måte. Øye-Hånd koordinasjon innebærer bruk av øyne, store deler av hjernene (bla lillehjernen, motorisk bark og sensorisk bark), sentralnervesystemet, det perifere nervesystemet og relevant muskulatur.

Øye-Hånd koordinasjonen er en viktig del av en funksjonell hverdag og er eksempelvis en av ferdighetene som reduseres ved et hjerneslag. I flere av funksjonene på Playfinity mister man poeng, eller taper spillet hvis ballen treffer bakken. Mottaket av ballen blir da ekstra viktig for brukerens spillopplevelse.

Krafutvikling (Rate of force development- RFD)

I Playfinity registreres hastighet på ballen ved et kast. Denne funksjonen kan brukes som et prestasjonsfremmende hjelpemiddel i ulike kastidretter. Her er det også mulig å se fremgang i muskelstyrke og funksjonalitet i en arm ved hjerneslag eller annet traume som påvirker bevegelighet og funksjon.

Muskelvekst/hypertrofi

De fysiologiske adaptasjonene i forbindelse med kasttrening vil være blant annet: Hypertrofi/muskelvekst i muskulaturen rundt skulderen og i arm (skuldermuskelen, brystmuskelen, den brede ryggmuskelen, triceps m.fl.) Adaptasjoner i sentralnervesystemet (regulering av fyringsfrekvens/kraft og kontroll på motoriske enheter).