Helse

Hvorfor bruke Playfinity til rehabilitering? 

Lek og Helse hører sammen. Du blir glad av å leke- og godt humør er bra for helsen.

Lek og spill med Playfinity! Da blir du glad, du øker muskelstyrken, bedrer øye- og håndkoordinasjonen og får muskelvekst.

Sunnaasstiftelsens dynamiske leder, Marianne Dybwad, så raskt et rehabpotensiale i Playfinityballen. Hun ga 5 baller til Sunnaas sykehus for utprøving og inviterte oss til å til å vise Playfinity på Camp Spinal i slutten av juni. Vi gleder oss til å vise frem ballen og dens mange muligheter til denne gruppen.