MØRKGONGA - ROMERIKE

Mørkgonga er en markert sprekk i lavaplata som dekker Krokskogen og ligger øverst i bratthenget mellom Gyrihaugen og Steinsfjorden i Åsa. Det er stålvaier til å holde seg i. Mørkgonga naturreservat ble fredet 7. desember 2001 og dekker et areal på ca. 1539 dekar. Reservatet er delt mellom Hole og Ringerike, men den største delen av reservatet ligger i Ringerike kommune. Det går flere merkede stier i eller inntil verneområdet. En blåmerket sti går langs hele østsiden av reservatet fra Migartjern i Ringerike til Retthella i Hole kommune.  

Tar denne gratis turen og få poengsummen på din profil >>>