JUVVANDRING - DRAMMEN

Kjøsterudjuvet ved Åssiden i Drammen er 1300 meter lang med opptil 50 meter høye vegger. Bredden på juvet er ca 8 til 15 meter. Geologene mener smeltevannet fra isbre har trengt gjennom de løse massene og skapt juvet for ca. 10.000 år siden. Å vandre opp gjennom juvet er både litt spennende og spektakulært.  

Turen kan starte ved Aronsløkka eller Turheisen. Her finner du lysløypa som går innover mot Solbergelva. Følg grusveien ca 500 meter. Du kommer da frem til en liten bru over bekken i Kjøsterudjuvet. 

Du går da inn i juvet rett før brua og følger dalbunnen mellom steinene oppover. I de vanskelige partiene er det lagt ut boltet stige. Underveis bør du vurdere vannføringen i bekken som kommer fra Tjuvtjern på Tverråsen. Blir strømmen stri kan dette medføre risiko for steinsprang og ras. Gå derfor ikke i dette juvet alene eller når vannføringen er stri, noe den kan bli etter kraftige regnskyll eller perioder med regn.

Tar denne gratis turen og få poengsummen på din profil>>>
Les mer