Ut på tur - Alnaelven

Alnaelven, Oslos lengste elv, er 15 kilometer lang og kan by på stor variasjon der den renner gjemmon kulturlanskap, boligstrøk, industrifelt og områder med preg av urskog. Blandt høydepunktene er elvas løp gjennom Haugen i Groruddalen. Her slynger den seg i brede buer gjennom jungellignende oreskog på en flott og åpen elveslette. Deretter skjærer elva seg dypere ned i landskapet rundt brubakk og fortsetter mot fjorden forbi urskog og blomsterenger. 

Tar denne gratis turen og få poengsummen på din profil >>>

 

 

MØRKGONGA - ROMERIKE

Mørkgonga er en markert sprekk i lavaplata som dekker Krokskogen og ligger øverst i bratthenget mellom Gyrihaugen og Steinsfjorden i Åsa. Det er stålvaier til å holde seg i. Mørkgonga naturreservat ble fredet 7. desember 2001 og dekker et areal på ca. 1539 dekar. Reservatet er delt mellom Hole og Ringerike, men den største delen av reservatet ligger i Ringerike kommune. Det går flere merkede stier i eller inntil verneområdet. En blåmerket sti går langs hele østsiden av reservatet fra Migartjern i Ringerike til Retthella i Hole kommune.  

Tar denne gratis turen og få poengsummen på din profil >>>

 

 

Ut på tur - Kolsåstoppen

Kolsåstoppen danner en velkjent profil for befolkningen i Asker og Bærum. Her er et av de største klatrefeltene i Oslo-området, men toppen er også et veldig fint turmål for en vandretur. Toppen består av Nordre Kolsås (379 moh.) og Søndre Kolsås (342 moh), og mellom toppene ligger det idylliske lille Setertjern. 

På toppen er det en fantastisk panoramautsikt utover Oslo, Bærum og Oslofjorden. Her er det flott å ta en god pause. Deler av Kolsåstoppen ligger innenfor Kolsåstoppen naturreservat som tilhører Kolsås/ Dælivann landskapsvernområde.

Turveien:

Fra Stein Gård er det blåmerket sti og skiltet til Setertjern. Stien går litt sør for Knabberud gård og følger en bratt skrent sørover, før noe stigning opp til Setertjern. Derfra er det skiltet videre sørover til Søndre Kolsås. Her må utsikten nytes litt, før du følger blåmerking videre ned fra toppen. Det øverste partiet her er bratt, men er delvis tilrettelagt med trapper og gelendre. Stien tar deg ned til en grusvei der du går nordover forbi KIFhytta og videre på østsiden av toppen tilbake til Stein Gård.

Tips 1:
Fra Setertjern anbefales det å ta turen til Gråmagan, en avstikker på ca. 300m. Her finnes rester av en gammel bygdeborg fra folkevandringstiden. Dette skal være en av fire bygdeborger som befinner seg i Kolsåsmassivet. 

Tips 2:
Ta en avstikker innom KIF-hytta, som ligger på sørøstsiden av Kolsåstoppen, like ovenfor Dalbo gård. Hytta drives av Bærum Røde Kors, og her er det benker og sitteplasser hvor man kan nyte den fantastiske utsikten over østre Bærum og områdene omkring. Det er også kaffe, vafler og is å få kjøpt i «KIF-kaféen» hver søndag fra mai til oktober (utenom i skoleferien). Alle inntektene fra virksomheten går direkte til Bærum Røde Kors sitt humanitære arbeid i lokalsamfunnet. Mer info om KIF- hytta finner du på www.baerumrkh.no.

Tar denne gratis turen og få poengsummen på din profil >>>

Kilde: https://www.ut.no/tur/2.4707/ 

Foto: Torgeir Strandhagen

JUVVANDRING - DRAMMEN

Kjøsterudjuvet ved Åssiden i Drammen er 1300 meter lang med opptil 50 meter høye vegger. Bredden på juvet er ca 8 til 15 meter. Geologene mener smeltevannet fra isbre har trengt gjennom de løse massene og skapt juvet for ca. 10.000 år siden. Å vandre opp gjennom juvet er både litt spennende og spektakulært.